Енергийна терапия

ЕНЕРГИЙНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Идеята за обединението на древните лечителски практики на източната медицина, основани на схващането, че жизнената енергия протича през цялото човешко тяло по особени пътища, наречени меридиани и че всички болести и проблеми са причинени от енергиен дисбаланс и нарушено движение на същата тази енергия и европейската, традиционна разговорна психотерапия не е нова.
През 80-те години на ХХ век особена популярност добива  изразът – "Енергийна психология и психотерапия" - рожба на именно това обединение.
До колко това е ново направление в психологията може да се спори, но не това е задачата в момента.
Важното е, че в резултат се получава бързо, мощно и радикално излекуване на смятани за неповлияващи се от конвенционална психотерапия болести и състояния като панически разстройства, ендогенни депресии, личностови разстройства и др. На практика за eнергийната терапия няма противопоказания. Във всички случаи настъпва подобрение на състоянието.
Когато говорим за Енергийна психотерапия  се разбира съчетаването  на терапевтичните разговори с определени дихателни техники, акупресурни въздействия, движения и дълбока релаксация, медитация и хипноза, използването на лечебни звуци и ритми.
Въздействието върху човешкия организъм е комплексно и дълбоко, на много нива и в много направления.
Постига се  цялостна и същностна промяна на личността и живота. Мобилизират се всички ресурси и се развива цялостния потенциал на всеки човек за постигане максимална реализация и добро здраве, живот, изпълнен  с радост и благоденствие.
 
Цена:
  • Сеанс около 60 мин - 50 лв.