Женскa Kонсултация

Представяме Ви първата самостоятелна акушерска практика в България. Амбиция на нашите акушерки е да докажат, че акушерската грижа е търсена и предпочитана алтернатива за неусложнените бременност, раждане и начало на живота с бебе.

Обект на нашата практика са женското здраве, семейното планиране, наблюдението на нормална бременност и послеродовата грижа. Визитите продължават 1 час и се стремим да обхванем всички аспекти на здравето – физически, психически и емоционални. Това е основното ни предимство пред добре познатата женска консултация в кварталната клиника и вярваме, че само така можем да сме истински полезни. 

Женско здраве – включва съвети за здравословно хранене, оценка на рискови фактори за здравето, индентифициране на здравни проблеми и съвети на жени с различна степен на здравен риск, информиране за превенция на злокачествени заболявания на репродуктивната система, обучение на жени за самоизследване на млечни жлези, подкрепа с информация и насоки за лечение и рехабилитация на жени със  социалнозначими заболявания.

Семейно планиране – информация и съвети за превенция и профилактика на сексуално предавани инфекции, ХИВ и СПИН, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, насилието, трудовите и битовите злополуки, консултиране по въпросите на семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве, информиране при безплодие.

Наблюдение на нормална бременност – включва подробно проучване на медицинската история, проследяване на развитието на нормална бременност – соматични показатели, акушерска мензурация, външна палпация, аускултация на детски сърдечни тонове; интерпретация на лабораторни изследвания, ранно откриване на предпоставки за рискова бременност и пренасочване към подходящ специалист при нужда, съвети за рационално хранене, подготовка за раждането и началото на живота с бебето, кърмене и грижи за новороденото. При необходимост можем да вземем биологичен материал и да го изпратим за изследване на кръвни показатели, урина и влагалищен секрет. Наличието на акушер-гинеколог в клиниката може да допълни грижата за бременността Ви с ултразвуково изследване и мониторен запис на детски сърдечни тонове. 

Послеродова грижа – проследяване на нормалните процеси в женското тяло след раждането, установяването на лактацията, началото на кърменето, състоянието на новороденото, получаване на съвети за отглеждането на бебето, откриване на ранни проблеми в растежа и развитието. 

 
  • Индивидуална консултация в направления Семейно планиране, Женско здраве и Наблюдение на нормална бременност – цена 30 лв., продължителност на визитата – 1 час.
  • Индивидуална консултация в направление Послеродова грижа – 50 лв., продължителност на визитата 90 минути. 
  • Курс за подготовка за раждането и първите дни с бебето – 150 лв., продължителност – 3 срещи по 3 часа, в група с други родители.  
  • Пакет от 14 посещения за наблюдение на бременност (11 антенатални срещи и 3 срещи в следродилния период) + курс за подготовка за раждането с 50% намаление – 450 лв.
  • Пакет от 10 посещения за наблюдение на бременност (7 антенатални срещи и 3 срещи в следродилния период) + курс за подготовка за раждането с 50% намаление – 350 лв.
  • Пекет от 3 посещения в направление Послеродова грижа – 120 лв. 
  • Запис на детски сърдечни тонове - 20 лв.