Какво е хипноза?

   Названието “хипноза” води началото си от името на гръцкия бог на съня – Хипнос, който можел да приспи и да донесе покой дори на боговете. Той държи в ръцете си рогът на тайните и има брат близнак Танатос – богът на смъртта. Този митологичен произход на самата дума поражда митологизирането и мистичния и плашещ ореол на хипнозата като явление – опасно и тайнствено състояние на безпаметен сън, на безпомощност, при което хипнотизаторът властва над хипнотизирания, без спомен и контрол над случващото се. От там идват страхът, погрешните представи и очаквания на хората, които  събужда думата “хипноза”, свързвана най-често със зомбиране, омагьосване и манипулация на съзнанието и поведението.

   В действителност хипнозата е естествено, физиологично състояние на мозъка за всяко човешко същество, подобно на съня. Но това е едно “осъзнато сънуване” ,в което човек има пълната свобода и контрол над случващото се – това е състояние на транс.

   Така че, хипнозата не е сън, не е безпаметно състояние и лишаване от воля, нито клиенът се “буди” от хипноза.

Това поражда и объркването:


З., на 21 г.: “Не знам дали се получи... сигурна съм, че можех да си отворя очите ... да стана... чувах всичко ... спомнях си всичко...”

  Самата идея, че клиентът се лишава напълно от свободната си воля и става безпомощна марионетка в ръцете на терапевта противоречи на професионалната етика при работа в трансови състояния.

   Нито разумът, нито самоконтролът се губят по време на хипноза.

   Хипнозата не е статично състояние, постигнато в нечий ум с определени техники, а е динамичен процес на взаимодействие между клиент и терапевт. Тя е лечебен процес, който се изгражда и развива във времето. Между терапевта и клиента се установява специфична и уникална емоционално-словесна връзка /рапорт/, като условие за ефективна терапия.

   Хипнозата представлява вид фокусирано внимание на фона на разширено съзнание, когато човек има достъп до преживявания, мисли и чувства, които в ежедневието са дълбоко подтиснати, забравени и неосъзнати.

   Хипнозата е ръководена от хипнотерапевт концентрация и съзидателна визуализация, която използва силата на Вашето намерение за постигане на желаните промени в живота Ви.

   Хипнозата позволява на личността и подсъзнанието да взаимодействат по най-добрия за Вас начин, за мобилизирането на ресурси и възможности за Вашата цялостна, позитивна промяна.

   Хипнозата е средство за освобождаване от деструктивни навици и модели на поведение, за  откриване и развитие на собствените способности и дарби.

   Хипнозата е напълно естествен и релаксиращ метод, с дълбинно и трайно въздействие за формирането на чувство за цялост и увереност в себе си. Мощен инструмент за личностно израстване и трансформация.

   От вsичко казано до тук може да обобщим, че хипнозата е специфичен и динамичен процес, отнасящ се към психичния свят на хипнотизирания и е ефективен метод на психотерапия.
 
ЦЕНА:

  • Цeнaта за сeанс (около 60 мин.) - 50 лв.
  • Цeнaта за семейна терапия (90 мин.) - 60 лв.