Кинезитерапия при гръбначно изкривяване

Кинезитерапията се явява основно профилактично и лечебно средство при третирането на гръбначните изкривявания. Тя може д а се приложи в начален етап на изкривяването – за спиране хода на прогресия. В по-късен етап, наред с корсето лечение, участва в задържане хода на прогресия. При фиксираните гръбначни изкривявания в млада и по-напреднала възраст, изгражда и подържа добра мускулатура на тялото, облекчава наличие на болка и дискомфорт.

Кинезитерапевта изготвя индивидуална терапевтична програма, в зависимост от вида гръбначно изкривяване, хода на прогресия, възрастта и разбира се моментното състояние. Обикновено кинезитерапевтичната програма включва:
- Лечебна (изправителна) коригираща гимнастика, която включва специално подбрани и целенасочени упражнения за корегиране на стойката, подобряване силата, еластичността и издръжливостта на мускулатурата на тялото. Дихателни упражнения, в съчетание с движение на крайниците.  Различни позиции и пози за изтегляне и подобряване подвижността на гръбначния стълб. Започва се с по-леки упражнения и съобразени изходни позиции. Постепенно се вдига натоварването. В процедурата се включват голяма топка, ластици, леки тежести, балансираща плоча за баланс и правилна стойка от стоеж, и др.
- Лечебен масаж – при болки в гърба за релаксиране на напрегнатата мускулатура.
- Мобилизационни и мекотъканни стречинг техники – за подобряване подвижността на гръбначния стълб и релаксиране на напрегнатата мускулатура.
Кинезитерапевтичната програма се скицира на лист и може да се изпълнява и в домашна обстановка, но само след правилно заучаване на упражненията. Важно е постоянство и системност в заниманията за постигане на добри резултати и за задържането им. Необходимо е периодично посещение в кабинета по кинезитерапия за проследяване хода на състоянието, ефекта от процедурите и евентуална смяна на упражнения.

Гръбначните изкривявания се срещат най-често при подрастващите деца (в детско-юнушеската възраст). Те могат да започнат като функционални гръбначни изкривявания, в следствие на мускулен дисбаланс (намалена сила и еластичност на определна мускулна група, спрямо друга). Когато се открият в ранен етап, те са преодолими и е възможно напълно възвръщане на правилна стойка и добър мускулен баланс между мускулите на тялото. Ако не се обърне внимание, процеса може да се задълбочи и вече да се заангажират формата и структурата на самите прешлени на гръбначния стълб в следствие на което, гръбначното изкривяване се превръща в структурно. Вече става ненапълно обратимо, може да се компенсира с вторично изкривяване под или надлежащо спрямо първичното. Причините за появата им са:
- Неправилна стойка.
- Слаба мускулатура на тялото, поява на мускулен дисбаланс между гръбна и коремна мускулатура основно:
- Неправилно натоварване при спортни занимания.
- Костни и нервно-мускулни заболявания.
- Вродени деформации на структурата на прешлените и др.
 Гръбначните изкривявания могат да се развият и да прогресират до завършване на пълно костно израстване, което се смята за края на пубертета. До тогава чрез подходяща програма по кинезитерапия може да се повлияе и спре хода на прогресиране на съответното гръбначно изкривяване. След завършване на костното израстване гръбначното изкривяване се фиксира и вече не може да се повлияе, но и прогресирането му спира. Тук чрез кинезитерапия  се въздейства върху подобряване на мускулния тонус, поддържане на подвижността на гръбначния стълб, облекчаване на болката.
Гръбначните изкривявания спрямо посоката на изкривяване се делят на:
1. Странични или още наречени Сколиози. Те са основно в гръден и поясен отдел на гръбначния стълб. Могат да бъдат и комбинирани гръдно-поясни. Изкривяването може да бъде както в ляво така и в дясно, ако има компенсаторна кривина под или над първичното може да има и в ляво, и в дясно.
2. Предно-задни или още кифотични/лордотични. Нормално гръбначния стълб има двойно S - образна форма, съществува задна извивка КИФОЗА и предна извивка ЛРДОЗА. Увеличаването на тези извивки над нормата им вече се дефинира като изкривяване. В кръста и шията, увеличената предна извивка – увеличена лордоза. А в гръден отдел, увеличената задна извивка – увеличена кифоза. Наблюдава се и комбинирано задълбочаване на двете извивки или още наречено Кифо-Лордоза. Изглаждането на двете извивки се дефинира като Плосък гръб. Ако пък кифозата е по-дълга, т.е обхваща повече прешлени се наблюдава цялостно заобляне на гърба или кръгъл гръб. 

Таня Груева в ВВТ
Таня Груева в ВВТ

Таня Груева в ВВТ

Затвори видеото
 

Цена:

  • изправителна гимнастика (30мин) – 20лв;
  • частичен масаж с тейпинг - 30 лв
  • изправителна гимнастика и масаж с мобилизационни техники (60  мин) – 35лв;