Кинезитерапия при изкълчване и луксация

Кинезитерапията при луксациии цели да възвърне стабилността и функцията на ставта. Периодите на възстановяване и използваните средства са сходни с тези, както при разкъсване на връзки. Първоначално се започва с мускулна стабилизация на ставата, засилване на мускулатура във възможния ограничен, на първо време, обем на движение. Избягване на движението, причина за луксиране на ставата. Проксималана стабилизация на крайника – правилен стереотип на движение на целия крайник. По-късно при добре изградена мускулна сила се увеличава постепенно и обема на движение до пълния възможен. След което се започва и със специфичната тренировка за съответния спорт. Първоначално с ниска интензивност и повторения, по-късно и с покачване на натоварването.

•    Ранен възстановителен период

-    Най-напред се гони мускулна стабилизация за съответната става – чрез засилване на мускулатурата - изометрично, последвано от динамично в определения обем на движение, тъй като в началото не се позволява пълна свобода на движение. Постепенно се включват,  тежести, ластици.
-    Активни движения в определения обем на движение, за момента – поддържане мобилността на ставата и предпазване от контрактури
-    Функционални движения се включват възможно най-рано. Упражнения от затворена кинетична верига – за трениране на проприорецепцията и стабилизацията на ставата и целия крайник.

•    Късен възстановителен период , преход към тренировка
-    Упражненията вече се извършват с по-голямо съпротивление и тежести
-    В пълен обем на движение и в посоката на ограничаваното движение
-    От затворена кинетична верига – преобладават упражненията, особено ако травмата е на долен крайник
-    Включване на плиометрични упражнения – смяна на концнтрично с ексцентрично натоварване – подскоци, скоци, отсечки със смяна на посоката, видове тичане, спринтови отсечки, за долен крайник.  Хвърляния - за горен крайник.
-    Спортно-специфична насоченост за съответния спорт
-    Трениране на издръжливостта – аеробни натоварвания

Изкълчването е моментно, частично разместване на ставните повърхнини една спрямо друга. Докато луксацията е пълно разместване на ставните повърхнини, често съпроводено с разкъсване на връзки и околставните меки тъкани. Не се връща спонтанно и има нужда от наместване от травматолог. Луксациите са често срещани в рамото, лакътя, пръстите на ръката и коляното капаче. Частична луксация се наблюдава в коляното, глезена.
След наместването на ставата обикновено се имобилизира в шина за определен период от време (1-6 седмици).
Таня Груева в ВВТ
Таня Груева в ВВТ

Таня Груева в ВВТ

Затвори видеото
 
ЦЕНА:
60 мин. - 35лв.