Кинезитерапия при мускулни увреди (хематоми, разтежения и разкъсвания)

Кинезитерапията при леките мускулни разкъсвания и малките хематоми е насочена към овладяване на процеса и възвръщане функцията на мускула.
Прилага се:
-    Криотерапия – масаж с лед.
-    Еластична превръзка.
-    Активни мускулни упражнения се изпълняват в следния ред :
  • Статични натоварвания без обременяване.
  • Статични натоваравания с обременяване.
  • Динамични мускулни контракции в лимитиран обем.
  • Динамични мускулни контракции срещу дозирано съпротивление.
  • Упражнения за разтягане на мускула, стречинг техники.
  • Ко-активация на агонист-антагонист и проприоцептивна тренировка.
  • Спортно-специфична насоченост.

При цялостно разкъсване на мускула се налага оперативна намеса – зашиване на мускула и последваща имобилизация. Следопертивната Кинезитерапия е насочена към малко по-плавен преход към натоварване. Започва се първо със статични мускулни упражнения и по-късно прогресиране към динамична сила и подобряване еластичността и подвижността на мускула. Травмата може да се отчете, че е напълно отшумяла, когато няма чувствителност при мускулна контракция. Преминава се през постепенни, прогресиращи мускулни натоварвания срещу съпротивление, преди да се премине и към по-експлозивните натоварвания, т.е плиометричните натоварвания. Когато е постигната и пълна еластичност и сила на мускула може да се премине и към постепенни спортни натоварвания.

Мускулни травми са сред най-честите травми в спорта. Мускула може да бъде травмиран чрез директна травма (удар) или индиректно (претоварване). Резултат от травмата може да се раздели на 2 вида – разтягане/разкъсване и хематом. Разкъсването може да бъде частично или цялостно. А хематома  - вътремускулно или между мускулите.

Мускулното разкъсване може да бъде в следствие на разтягане или компресия. Мускулно разкъсване в следствие на разтегляне – при спортове с експлозивно мускулно усилие (скачане, бягане, баскетбол и т.н). Когато натоварването надмине възможностите на мускула, обикновено при ексцентрична работа – намляване на ускорението, рязък стоп. Комбинация от смяна на концентрична с ексцентрична работа. Обикновено се засягат двуставните мускули, поради изпълнението им на две действия в съседни стави едновременно. При травма се усеща силна, прорязваща болка локално в мускула. Мускула не може да се съкращава при пълна руптура, при частична - подтисната контракция. Мускула обикновено се деформира и изпъква при събирането на мускулните влакна в следствие тягата. При частично разкъсване може да се остави мускула да зарасне в покой, регенерират се нови гранулационна тъкан и белег. При тотално разкъсване се налага операция и зашиване на мускула. Компресионно разкъсване на мускула се наблюдава при притискане на съкратения мускул към подлежащата кост.
Хематома на мускула – може да е в следствие както на разкъсване, така и при директен удар. Хематома в самия мускул, увеличава вътремускулното налягане, което предизвиква още по-силен кръвоизлив. Наблюдава се силен оток и чувствителност на мястото. Мускулната сила може напълно да липсва.  Отшумява по бавно. Хематома между мускулите отшумява по-бързо, самата функция на мускула не е толкова засегната.
Таня Груева в ВВТ
Таня Груева в ВВТ

Таня Груева в ВВТ

Затвори видеото
 
Цена:
60 мин - 35 лв.