Кинезитерапия при сухожилни увреди

Кинезитерапевтичната програма при разкъсване на сухожилие е сходна както при възстановяване след руптура на мускула. Набляга се на постепенно увеличаване еластичността и подвижността на сухожилието – чрез стречинг и ексцентрично натоварване – първо статично, а после и динамично. Важното е да се преудолеят срастванията в следствие на новобразувалата се гранулационна тъкан, която иначе би могла да затрудни плъзгаемостта и движението в областта. По-късно се набляга и на силата на мускула, за пълно възстановяване на мускулно-сухожилното равновесие.
Кинезитерапия при леките разкъсвания е насочена към овладяване на процеса и възвръщане функцията на сухожилието и мускула.
Прилага се:
-    Криотерапия – масаж с лед.
-    Еластична превръзка.
-    Обработване на цикатрикса (белега).
-    Активни мускулни упражнения се изпълняват в следния ред:
   •    Статични натоварвания без обременяване.
   •    Статични натоварвания с обременяване. 
   •    Динамични мускулни контракции в лимитиран обем.
   •    динамични мускулни контракции срещу дозирано съпротивление.
   •    Упражнения за разтягане на мускула, стречинг техники.
   •    Ко-активация на агонист-антагонист и проприоцептивна тренировка. 
   •    Спортно-специфична насоченост.

При цялостно разкъсване на сухожилието се налага оперативна намеса – зашиването му и последваща имобилизация. Следопертивната Кинезитерапия е насочена към малко по-плавен преход към натоварване. Започва се първо  със статични упражнения и по-късно прогресиране към динамична сила и подобряване еластичността и подвижността на сухожилието и мускула. Травмата може да се отчете, че е напълно отшумяла, когато няма чувствителност при мускулна контракция. Преминава се през постепенни, прогресиращи мускулни натоварвания срещу съпротивление, преди да се премине и към по-експлозивните натоварвания, т.е плиометричните упражнения. Когато е постигната и пълна еластичност и сила на мускула може да се премине и към постепенни спортни натоварвания.

С възрастта еластичността на сухожилията намалява и те са подложени на дегенеративни промени. Този процес може да се забави с прилагането на системни упражнения. Възпалението на сухожилията (тендинити) могат да настъпят в следствие на намлената им сила и податливи на претоварване. Травмите на сухожилията обикновено са локализирани в места със слаба циркулация. Скъсването на сухожилието може да бъде частично 1-2ра степен или цялостно 3та степен. Обикновено се лекуват оперативно със зашиване и последваща имобилизация в гипс.
Податливи на травми са сухожилията, когато :
-    без адекватно загряване сухожилието е подложено на продължително натоварване или рязко разтегляне.
-    Косо направление на напрежението.
-    Сухожилието е слабо спрямо мускула.
-    Мускула е разтегнат от външни сили.
Таня Груева в ВВТ
Таня Груева в ВВТ

Таня Груева в ВВТ

Затвори видеото
 
ЦЕНА:
60 мин. - 35 лв.