Мануална терапия

Мануалната терапия е дял от физикалната терапия, насочен към възстановявяне на функциите на скелетния и ставния апарат на човешкия организъм. Мануалната терапия  е лечебен метод, който значително съкращава сроковете на възстановяване. Успешно се съчетава с кинезитерапия и физиотерапия. Мануалната терапия включва мекотъканни и ставни мобилизации, мускулно-релаксиращи и тракционни техники, както и импулсни манипулации.

Гръбначният стълб е изграден от прешлени, свързани чрез хрущялни дискове и множество малки ставички. Устройството на гръбнака му позволява да издържа на значителни натоварвания при седеж, стоеж, ходене, бягане, носене на тежести, но често се случва в дадена област да се появи болка. Причина за това може да бъде неправилна позиция при работа, неправилно повдигане на предмет, травма, гръбначно изкривяване и др. В много от тези случаи става въпрос за функционален блокаж в даден сегмент от гръбначния стълб:
•Шийни или гръдни радикулити
•Плексити
•Дископатии

Блокажът се съпътства от намалена подвижност, болезнена и напрегната мускулатура, разпространяваща се и в съседни области болка. 
Мануалната терапия влияе пряко върху увредения двигателен сегмент на гръбначния стълб, който се състои от двойка съседни прешлени и всички техни общи структури – дискове, междупрешленни стави, връзки, нервни коренчета с прилежащите им артерии, вени и мускули.