Остра Бъбречна Болест (ОБН)

    Острата бъбречна недостатъчност е състояние на остро влошаване на бъбречната функция при първично здрави или увредени  в известна степен бъбреци.
 Клинично това се изявява с намаляване до пълно спиране на уринирането и невъзможност да се елиминират  субстанции, които нормално се излъчват с урината. Това води до увеличаването им в кръвта. Остатъчно азотните тела са: кр. Урея, креатинин, пикочна киселина, както и електролити - K и Na.
Протичането на заболяването е сравнително бързо от часове до няколко дни и преминава през няколко фази.
     1.Начална - свързана тясно с причината и трае от часове до 1-2 дни.
     2.Олигоанурична - количеството на отделената урина за 24 часа е по-малко от 500мл - трае различно до 10 дни. Промените в лабораторните показатели са най изразени: увеличени са урея, креатинин, пикочна киселина, K и Na, настъпват промени и в алкално-киселинното равновесие (АКР). Оплакванията са: гадене, повръщане, запек или диария, затруднено дишане, задръжка на течности, отоци по крайниците до белодробен отток.
     3.Полиурична фаза - трае до 30 дни. Започва с подобрение на субективните оплаквания, намаляване на отоците, диурезата се увеличава до три и повече литри, понижаване на лабораторните показатели.
     4.Възстановителна - също с различна продължителност. Настъпва отзвучаване на оплакванията, нормализиране на диурезата и лабораторните показатели.
ЛЕЧЕНИЕТО Е ВИНАГИ В БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ!

Специфичен препарат за лечение на ОБН няма. Основното в лечението е поддържане но водно-солевия баланс и включва: лечение на заболяването, довело до ОБН; вливане на водно-солеви разтвори, диуретици/Фурантрил/; лечение на инфекция - антибиотици, симптоматични средства при наличие на друго придружаващо заболяване. При неуспех от приложеното лечение се стига до ХЕМОДИАЛИЗА.
    Прогнозата е сериозна. При ранно започване на лечението е голям % на пълно възстановяване и излекуване. В малка част може да хронифицира и да се стигне до Хронична Бъбречна недостатъчност.
Причините, довеждащи до ОБН, могат да се разделят на 3 групи.
     1.Предбъбречни фактори, водещи до смущение в кръвоснабдяването на бъбреците: шокови състояния, остър миокарден инфаркт, кръвоизливи, травми, операции, изгарания алергии, чревна непроходимост (илеус), аборт и др. 
     2. Причини в самия бъбрек: увреждания от лекарства, токсични вещества, метанол, антифриз, травма на бъбрек, остри бъбречни заболявания.
     3.Следбъбречни причини - пречка в оттока на урината, запушване на пикочните пътища от камък, притискане отвън и др.

 
Цена:

  • Преглед при нефролог - 30 лв.
  • Ехография вътрешни органи - 30 лв.