Невролог, Доплерова-сонография | Д-р Светла Богданова

Д-р Светла Богданова
Родена 1960г., завършва медицина в МУ Плевен през 1985г. През 1990г. получава специалност – „Нервни болести” - МА Александровска, София. Допълнителни квалификации - Детска неврология - 4-км Св. Наум гр.София, Детски изгаряния - Пирогов-гр.София, Обща ЕЕГ - МА - Александровска, Анестизиология - ВМА, Здравен мениджмънт - МА София.  Практикуващ лекар в П-ка ВМА гр.София, МЦ Неврология Гр.София , завеждащ РКЦ, ЦСМП - гр. София.