Нефролог, Вътрешни болести | Д-р В. Младенова

Д-р В. Младенова
Специалист Вътрешни болести, Нефрология, Конвенционална ехография  - Абдоминална ехография и повърхностни структури.

Работила е като: Завеждащ Нефрологичен сектор с диализа в София; Терапевт – Вътрешно отделение на Санаториум на МВР в София; Нефролог – ІІ Вътрешно отделение на Централна клинична болница на МВР в София; Началник на Нефрологичен кабинет при Медицински институт на МВР в София.

Преподавала е Вътрешни болести на специализиращи Вътрешни болести лекари, по програма на СДО, към базата за специализация – Централна клинична база на МВР – РАЗДЕЛ Нефрология.
Професионални квалификации: 
- Курс индивидуално обучение по хемодиализа
- Курс комплексно обучение на бъбречните заболявания
- Индивидуално обучение по абдоминална ехография
- Основен курс по абдоминална ехография
- Съвременни алгоритми на поведение на нефрологията
- XVII Дунавски симпозиум по нефрология
- IX Национален конгрес по кардиология
- Ултразвукова диагностика по кардиология
- Интензивна  нефрология – бъбрек и бременност (водно- електролитни нарушения)