Кинезитерапия | Таня Груева

Таня Груева
Родена на 27.05.1980г. в град София. През 2002г. завършва Национална Спортна Академия София/България – бакалавър кинезитерапевт. През 2005г. завършва Католически Университет Льовен/Белгия – магистър кинезитерапевт (специализация в областта на мускулно-скелетна рехабилитация и спортна кинезитерапия). Член на асоциацията на кинезитерапевтите в България. През 2005г. изнеся доклад на 5-тия конгрес на кинезитерапевтите в София – Ролята на колянната става като част от долната кинетична верига.

От 2002г. работи в сферата на рехабилитацията и възстановяването в България. През 2005 -2007г. практически опит в сферата на кинезитерапията в Белгия и Испания. От 2008г работи като кинезитерапевт на частна практика в София/България. От 2010 г. Асистент към Катедра Обща Теория и Методика на Кинезитерапията към НСА "Васил Левски" гр.София